Project Comeback

In elke gemeente in Nederland is er de mogelijkheid voor jongeren om een zetje in de rug te krijgen op het gebied van mentale welzijn/ weerbaarheid via het programma: Project Comeback.

Over Comeback

Project Comeback is ontstaan tijdens Corona omdat wij met lede ogen aanzagen hoe er met onze jongeren werd omgesprongen en hun mentale welzijn schrikbarend snel afnam. De veerkracht van topsporters en de omgang met tegenslag gekoppeld aan de wil van steeds meer topsporters om open te zijn over mentale problemen, deed ons besluiten jongeren aan topsporters te koppelen.
0

jongeren ervaren mentale klachten*

0 %

jongvolwassenen heeft psychische problemen*

Deze gemeenten werk(t)en al samen met Project Comeback

Helden van vandaag,
maken helden van morgen.

Topsporters

Met Project Comeback gaan we met een topsporter, een host en een jongerencoach naar jongeren toe. In de eerste sessie gaan de jongeren en de sporter onder leiding van de host het gesprek aan, daarna gaat een coach met de jongeren aan de slag gericht op de thematiek waar zij mee worstelen. De jongerencoach komt vervolgens nog twee keer terug. Op deze manier proberen wij het welzijn van de jongeren te verbeteren. Wij geloven in de kracht van topsporters en hun verhalen om deze generatie een steun in de rug te bieden

Doelgroep

Comeback richt zich op jongeren van 13 tot 24 jaar die, mede door corona, problemen hebben met mentaal welzijn.

Ambitie

In 2035 heeft Nederland een generatie ‘afgeleverd’ die tegenslag overwonnen heeft, en waar met bewondering en inspiratie naar gekeken wordt.

Aanpak

Een programma om het welzijn van jongeren met een uitdaging te verbeteren door inspiratie en motivatie van topsporters.

Aanpak

Opleidingslijn

*Inzet activiteiten is afhankelijk van doelstellingen partner.

Stap 01

Analyse met Comeback Check​

Stap 02

Comeback Sessies​

Stap 03

Nazorg/ opvolging met Comeback trajecten en/ of inzet Comeback en eventueel inzet jongerencoach​.

Stap 04

Evaluatie​

Project Comeback is een initiatief van Helden en wordt uitgevoerd door stichting In Sport We Trust en StreetPro.
Bronvermelding

*Ongeveer 840.000 jongeren ervaren mentale uitdagingen en/of klachten en 1 op de 15 jongeren in Nederland kampt met een depressie. Bron: Rijksoverheid
*CBS: kwart jongvolwassenen heeft psychische problemen. Bron: NOS

Contact

E-mail:
info@projectcomeback.nl

Adres:
Dreef 48
2012 HS Haarlem